Wsparcie techniczne

Dane techniczne produktów
Jeśli Państwa interesują szczegółowe dane techniczne produktów umieszczonych na tej stronie internetowej lub w załączonych katalogach, proszę skorzystać z zakładki bksv umieszczonej w głównym pasku narzędziowym strony. Umożliwia ona przejście do głównej strony firmowej www.bksv.com

Można też skorzystać z aktywnych linków umieszczonych na stronie.

W górnym prawym narożniku tej strony znajduje się okno szukania. Wpisanie numeru typu produktu np. 2270 lub części nazwy produktu/aplikacji w języku angielskim i uruchomienie wyszukiwania spowoduje wyświetlenie odnośnych informacji.

Pobranie danych technicznych (dostępne w języku angielskim) wymaga zarejestrowania się na stronie głównej www.bksv.com

Szkolenia
Nabycie naszych produktów to równoczesne uzyskanie dostępu do wieloletnich zasobów wiedzy. Szkolenie jest zawsze częścią dostawy. Własną wiedzę można pogłębiać na płatnych kursach organizowanych przez uniwersytet firmy Brüel&Kjær. Terminarz szkoleń znajduje się pod linkiem:
http://www.bksv.com/Courses/Training%20Courses.aspx?cmd=fnt

Organizujemy również bezpłatne szkolenia internetowe. Ich terminarz znajduje się pod linkiem:
http://www.bksv.com/Courses/Webinars.aspx?cmd=fnt

Jeśli potrzebują Państwo informacji w języku polskim prosimy o kontakt z naszym biurem.