Szanowni Państwo!

Od 25 maja 2018r. obowiązuje Rozporządzanie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (Rozporządzenie).

W związku z powyższym, uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa przedstawicieli przetwarzane są zgodnie z art. 6 Rozporządzenia ust 1 pkt. b, c oraz f – w odniesieniu do niżej wymienionych punktów:

 • w celu sporządzenia ofert handlowych,
 • w celu realizacji umowy lub zlecenia zakupu,
 • w celu przesyłania informacji handlowych i marketingowych,
 • w celu tworzenia statystyk, zestwień i analiz na potrzeby własne.

Podanie przez Państwa ddanych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi realizację zlecenia lub umowy.

Każdy z Państwa ma prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych,
 • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia sprzeciwu,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, ktrórego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ponadto, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uznaja Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

Informujemy również, że współadministratorami Państwa danych osobowych są:

 • Bruel & Kjaer Polska sp. z o.o., ul. Goraszewska 12, 02-910 Warszawa
 • Bruel & Kjaer Sound & Vibration Measurement A/S, Skodsborgvej 307, DK-2850 Nærum.

Z Administratorem Danych Osobowych mogą się Państwo skontaktować pod adresem: info.pl@bksv.com.

Zarząd Bruel & Kjaer Polska sp. z o.o.