Oprogramowanie analizy danych

Nasze platformy programowe do akwizycji danych – PULSE LabShop i PULSE Reflex –oferują szereg rozwiązań do rejestracji danych czasowych, akwizycji danych w czasie rzeczywistym i zarządzania danymi.

Rejestracja danych czasowych typ 7708 – zaawansowane oprogramowanie rejestracji danych na dysku twardym komputera z opcją równoczesnej analizy w czasie rzeczywistym.

Rejestrator LAN-XI Notar –TM typ 7848 – niezależna jednostka z zasilaniem bateryjnym i rejestracja na karcie pamięci w maksymalnie 12 kanałach pomiarowych.

 • Oprogramowanie obróbki plików czasowych PULSE Time typ 7789.
 • Oprogramowanie zarządzania bazą wyników pomiarowych Data Manager typ 7767.
 • Oprogramowanie przeglądania danych PULSE Reflex Data Viewer typ 8701.
 • ASM ODS typ 8605 – moduł wymiany danych z oprogramowaniem innych firm przy użyciu formatu Open Data Service (ODS).

Sterownik typ 3099 umożliwia oprogramowaniu akwizycji danych systemu PULSE pozyskiwanie dane z kaset sprzętowych.

 • opcja interfejsu CAN Bus typ 5610.

W ramach oprogramowania PULSE Labshop i PULSE Reflex są dostępne różne narzędzia obliczeniowe do analizy dźwięku i drgań.

Między innymi:

 • Analiza szerokopasmowa.
 • Analiza FFT.
 • Analiza CPB 1/n-oktawy.
 • Analiza rzędów, obwiedni i cepstrum.
 • Oprogramowanie PULSE Reflex typ 8702 do analizy zarejestrowanych sygnałów.

Oprogramowanie wykorzystujące dane akustyczne:

 • Identyfikacja źródeł dźwięku.
 • Obliczenia mocy akustycznej.
 • Testowanie własności akustycznych materiałów.
 • Pomiar hałasu pojazdów w przejeździe.
 • Testy elektroakustyczne.
 • Akustyka budowlana.
 • Jakość dźwięku.
 • Analiza dźwięku i drgań w funkcji kąta obrotu typ 8740.

Diagnostyka maszyn wirujących.

Oprogramowanie diagnostyki maszyn systemu PULSE zawiera podstawowe narzędzia przeznaczone do rozwiązywania problemów z eksploatacja maszyn wirujących.

Dynamika strukturalna

W ramach systemu PULSE SA dostępne narzędzia do:

 • Analizy ODS (Operating Deflection Shapes) typ 7765
 • Operacyjnej analizy modalnej (Operational Modal Analysis) typ 7760
 • Klasycznej analizy modalnej (Classical Modal Analysis) typ 7764