Mierniki stężenia gazów – detektory gazów

Detektory gazów to grupa urządzeń przeznaczonych do wykrywania niekontrolowanej emisji substancji gazowych zagrażających ludziom w określonym środowisku pracy. Emisja związków w postaci gazowej może też być informacją o nieszczelności instalacji przesyłowej bądź nieprawidłowym przebiegu procesów technologicznych. Detektory gazu umożliwiają monitorowanie środowiska i eliminowanie zagrożeń.

Nowoczesne detektory gazów to urządzenia wykorzystujące innowacyjne technologie, dzięki którym są bardzo efektywne i gwarantują niezawodną pracę w każdym środowisku. Zastosowanie unikalnych rozwiązań pozwala na dokonywanie pomiarów w odniesieniu do określonej grupy i typu substancji w stanie gazowym. Takie rozwiązania znalazły się również w naszej ofercie.

Bruel & Kjaer Polska Sp. z o.o. jest przedstawicielem firmy LumaSense Technologies produkującej monitory stężenia gazów pracujące w oparciu o metodę foto-akustyczną. Metodą tą można mierzyć wyłącznie gazy pochłaniające promieniowanie podczerwone. Podstawowe produkty to:

  • monitor stężenia gazów typ 1412i. Umożliwia monitorowanie stężenia pary wodnej i maksymalnie 5 innych gazów
  • monitor stężenia gazów typ 1314i do zabudowy w stojaku
  • moduł wielopunktowego poboru próbek gazu typ 1409 (6 lub 12 punktów)
  • moduł pobierania (6 punktów) i dozowania gazu znacznikowego (6 punktów) typ 1303
  • ekonomiczna, przemysłowa wersja monitora stężenia gazów typ 1316
  • oprogramowanie jednopunktowego 7810 i wielopunktowego 7860 monitorowania stężenia

Szczegółowe informacje na stronie: https://www.lumasenseinc.com/EN/products/gas-sensing/innova-gas-monitoring/photoacoustic-spectroscopy-pas/