AKUSTYKA – KALIBRATORY I SYSTEMY KALIBRACYJNE

4231 – kalibrator akustyczny klasy 1 i LS

 • Spełnia wymogi normy EN/IEC 60942 (2003)
 • Spełnienie wymogów klasy 1 w pełnym zakresie temperatur od -10°C do +50°C
 • Poziomy kalibracji (SPL): 94 dB i 114 dB
 • Częstotliwość kalibracji: 1000 Hz
 • Dokładność kalibracji: ± 0,2 dB
 • Średnica kalibrowanych mikrofonów: standardowo 1” i 1/2”, opcjonalnie 1/4” i 1/8” (z użyciem adapterów DP-0775 i DP-0774)

4226 – wieloczęstotliwościowy kalibrator akustyczny klasy 1 i LS

 • Spełnia wymogi normy EN/IEC 60942 (1998)
 • Poziomy kalibracji (SPL): 94 dB, 104 dB, 114 dB
 • Częstotliwości kalibracji: częstotliwości środkowe filtrów oktawowych od 31,5 Hz do 16 kHz oraz dodatkowo 12,5 kHz
 • Dokładność kalibracji ± 0,2 dB dla 94 dB
 • Średnica kalibrowanych mikrofonów: 1/2” i 1/4”

4228 – pistonfon

 • Spełnia wymogi normy IEC 60942 (1998) dla kalibratorów akustycznych klasy 1
 • Poziomy kalibracji (SPL): 124 dB
 • Częstotliwości kalibracji: 251,2 Hz
 • Dokładność kalibracji ± 0,2 dB
 • Średnica kalibrowanych mikrofonów: 1”, 1/2”, 1/4”, 1/8”

4229 – kalibrator hydrofonów

 • Poziomy kalibracji (SPL): od 151 dB do 166dB (re 1 mPa) zależnie od typu hydrofonu
 • Częstotliwości kalibracji: 251,2 Hz
 • Dokładność kalibracji ± 0,7 dB
 • Typy kalibrowanych hydrofonów: 8100, 8101, 8103, 8104, 8105, 8106

3451 – kalibrator dwumikrofonowej sondy natężenia dźwięku

 • Obszar zastosowań: w warunkach laboratoryjnych
 • Spełnia wymogi normy IEC 61043, klasa 1
 • Kalibrowane parametry: poziom natężenia dźwięku LI, poziom ciśnienia akustycznego Lp, poziom prędkości cząsteczek LV, wskaźnik ciśnienia resztkowego Lp-LI (20 Hz do 5 kHz)
 • Źródło ciśnienia akustycznego: oddzielny pistonfon
 • Sposób kalibracji: wymaga demontażu elementu dystansowego z sondy
 • Generator szumu: oddzielny generator szumu różowego i białego
 • Średnica obsługiwanych mikrofonów: 1/2” i 1/4”

4297 – kalibrator dwumikrofonowej sondy natężenia dźwięku

 • Obszar zastosowań: w warunkach polowych
 • Spełnia wymogi normy IEC 61043, klasa 1
 • Kalibrowane parametry: poziom ciśnienia akustycznego Lp, wskaźnik ciśnienia resztkowego Lp-LI (20 Hz do 3 kHz z elementem dystansowym, 20 Hz do 6,3 kHz bez elementu dystansowego)
 • Źródło ciśnienia akustycznego: wbudowane
 • Sposób kalibracji: sonda natężenia dźwięku musi posiadać zamontowany element dystansowy 12 mm
 • Generator szumu: wbudowany generator szumu różowego
 • Średnica obsługiwanych mikrofonów: 1/2”

9699 – system kalibracji pierwotnej mikrofonów

 • Obszar zastosowań: narodowe instytuty metrologiczne i zaawansowane laboratoria
 • Procedura kalibracji: według IEC 61094-2

9718 – system kalibracji pierwotnej hydrofonów

 • Obszar zastosowań: narodowe instytuty metrologiczne i zaawansowane laboratoria
 • Procedura kalibracji: według IEC 60565 (w zbiorniku wody dla warunków pola swobodnego)
 • Opcja kalibracji kierunkowej hydrofonów (wymaga dodatkowo stolika obrotowego 9640)

9721 – system kalibracji wtórnej mikrofonów

 • Obszar zastosowań: laboratoria świadczące usługi kalibracji mikrofonów, laboratoria dużych firm produkcyjnych
 • Typ kalibrowanych mikrofonów: mikrofony pomiarowe i laboratoryjne włącznie z mikrofonami spełniającymi normy  IEC 61094-4 (wzorce robocze) i IEC 61094-1(wzorce laboratoryjne)
 • Procedura kalibracji: według IEC 61094-5, IEC 61094-6
 • Opcja rozbudowy systemu: kalibracja porównawcza dla odpowiedzi fazowej (wymaga oprogramowania WT-9651 i sprzęgacza WA-1544 lub WA-1545)