Beamforming

Beamforming jest metodą pozwalająca na wykonanie mapy źródeł dźwięku przy użyciu matrycy mikrofonowej. Beamforming rozróznia kierunek z którego pochodzi dźwięk przy pomocy opóźnień czasowych które powstają gdy dźwięk dociera do różnych mikrofonów w matrycy. Metoda jest bardzo szybka i pozwala na obliczenie pełnej mapy na bazie jednego pomiaru. Jest używana głównie gdy odległość od mierzonego źródła wynosi od jednej do kilku krotności długości fali a interesuje nas zakres od średnich do wyższych częstotliwości.

beamforming

Wyniki beamformingu dla silnika spalinowego

Metoda jest używana do pomiarów wewnątrz pomieszczeń, w środowisku zewnętrznym (beamforming źródeł ruchomych), w pomiarach podwodnych oraz w tunelach aerodynamicznych.

Dalsze informacje: