Dozymetry hałasu

dozymetry

Uciążliwy i niebezpieczny dla człowieka hałas wymaga stałej kontroli – szczególnie w takim środowisku pracy, w którym jego poziom bywa wysoki i zarazem zmienny. Do ochrony osobistej służą znajdujące się w naszej ofercie dozymetry indywidualne. To niewielkie i zarazem praktyczne urządzenia, które pracownik może nosić przez wiele godzin, nie odczuwając uciążliwego obciążenia.

Dozymetry hałasu mierzą dawkę hałasu otrzymywaną przez pracownika w trakcie dnia pracy.

Mocowany na ramieniu, nie posiadający kabla mikrofonowego dozymetr hałasu mierzy równocześnie wszystkie parametry wymagane przez normy dla hałasu na stanowiskach pracy. Prosta obsługa poprzez dwa klawisze, wyświetlacz LCD oraz funkcja auto-kalibracji czynią tego typu dozymetry łatwymi w obsłudze. Wbudowana pamięć i ładowalna bateria umożliwiają eksploatację przez wiele dni.

Dozymetry typ 4448 jest dostępne są w wersjach A i B. Zaawansowana wersja dozymetru 4448-B mierzy równocześnie LAeq i Lceq. Umożliwia to dobór ochronników słuchu na podstawie zmierzonych wyników.