Analizatory widma

  • Home
  • Analizatory widma

Diagnozowanie rodzaju i poziomu drgań, natężenia hałasu a także poznawanie charakterystyki urządzeń elektrycznych często wymaga zastosowania specjalistycznych metod. Dzięki nim uzyskane informacje będą podstawą do właściwej analizy i dokonywania zmian. Jednym z urządzeń dostarczających takich danych jest analizator widma, który bada i analizuje widmo drgań. Widmo akustyczne to rozkład natężenia składowych dźwięku w zależności od częstotliwości tych składowych. Widmo dźwięku to zgromadzone dane na temat amplitud dźwięku o określonych częstotliwościach, które są wykorzystywane do analizy poziomu drgań. Analizator widma akustycznego, jak nazwa wskazuje, dokonuje analizy widmowej dźwięku. Cały proces polega na rozkładzie badanego dźwięku na składowe elementarne, a także określeniu amplitud czy też mocy tychże składowych. Analizator widma akustycznego skutecznie pomaga przedstawić złożony sygnał dźwiękowy przy wykorzystaniu sumy wspomnianych sygnałów elementarnych, z których każdy ma swoją określoną częstotliwość, amplitudę i fazę.

W naszej ofercie znajdziesz urządzenia służące do wykrywania zmian w częstotliwościach, ich analizowania i przetwarzania na potrzeby prowadzonych prac. Widmo dźwięku (inaczej widmo akustyczne) dostarcza wartościowych informacji pomiarowych, które mogą być niezbędne podczas dokonywania diagnostyki. Jednocześnie widmo drgań może dostarczać informacji niezbędnych dla zastosowania określonych środków ochrony osobistej dla pracowników wykonujących pracę w warunkach, w których spektrum dźwięków może być szkodliwe dla ludzkiego ucha.

Spektrum dźwięku jako zjawisko w przestrzeń pracy

Spektrum dźwięku, a właściwie widom akustyczne to rozkład natężenia składowych dźwięku w zależności od częstotliwości tych składowych. Widma, w tym widmo drgań uzyskuje się metodami spektroskopii lub jako wynik analizy fourierowskiej przebiegu falowego dźwięku. Marka Brüel & Kjær dostarcza swoim Klientom specjalistyczną aparaturę, dzięki której możecie Państwo zmierzyć spektrum dźwięku szybko i w sposób całkowicie bezpieczny.

Analizatory widma w diagnostyce urządzeń

Analiza sygnałów elektrycznych, a także hałasu i drgań, jakim podlegają różne urządzenia pracujące w ruchu możliwa jest za pomocą odpowiednich aparatów. Są nimi m.in. oscyloskopy czy mierniki drgań. Dokonują one jednak analizy sygnału jedynie w domenie czasu. Jeśli w diagnostyce potrzebne są bardziej szczegółowe dane, dostarczy ich analizator widma. Cechą szczególną oferowanego urządzenia jest analiza widma drgań, co pozwala na określenie spektrum dźwięku i identyfikację ewentualnych zagrożeń związanych z nadmiernym hałasem lub zbyt wysokim natężeniem dźwięku w danym miejscu.

Cechą szczególną, jaką wyróżniają się analizatory widma jest możliwość badania sygnału nie w domenie czasu, ale w odniesieniu do każdej ze składających się na niego pojedynczych częstotliwości. Obraz wyświetlany na monitorze pozwana na ocenę mocy przy każdej z tych częstotliwości i jest materiałem porównawczym do diagnozowania ewentualnych nieprawidłowości. Widmo dźwięku jest jedną z najważniejszych wartości, na podstawie których dokonywana jest bardziej szczegółowa diagnostyka. W ofercie mamy analizatory, które wyróżniają się wyjątkową trwałością, dlatego są w stanie wykryć nawet minimalne zmiany. Prawidłowo zmierzone i przeanalizowane widmo dźwięku może dostarczyć ważnych informacji, które są niezbędne do przeprowadzenia pomiarów diagnostycznych.

Analizatory widma znajdują szerokie zastosowanie w diagnozowaniu sprawności maszyn i urządzeń pracujących w ruchu, a także tych generujących dźwięki i sygnały elektryczne. Znając podstawowe widmo, będące obrazem pracy o standardowych parametrach, można wskazać odchylenia od tych standardów i tym samym zapobiegać poważniejszym awariom. Analizę widma stosuje się szczególnie przy diagnostyce takich urządzeń jak wzmacniacze, oscylatory, miksery, modulatory, detektory i filtry.

W naszej ofercie znajdziesz urządzenia do analizy widma dźwięku, wyposażone w nowoczesne technologie oraz dodatkowe udogodnienia. Zapraszamy do zapoznania z pełnym asortymentem, a w razie problemów, do kontaktu. Chętnie doradzimy w wyborze najlepszego produktu.