Analizatory widma

Diagnozowanie rodzaju i poziomu drgań, natężenia hałasu a także poznawanie charakterystyki urządzeń elektrycznych często wymaga zastosowania metod. Dzięki nim uzyskane informacje będą podstawą do właściwej analizy i dokonywania zmian. Jednym z urządzeń dostarczających takich danych jest analizator widma.

Analizatory widma w diagnostyce urządzeń

Analiza sygnałów elektrycznych, a także hałasu i drgań, jakim podlegają różne urządzenia pracujące w ruchu możliwa jest za pomocą odpowiednich aparatów. Są nimi m.in. oscyloskopy czy mierniki drgań. Dokonują one jednak analizy sygnału jedynie w domenie czasu. Jeśli w diagnostyce potrzebne są bardziej szczegółowe dane, dostarczy ich analizator widma.

Cechą szczególną, jaką wyróżniają się analizatory widma jest możliwość badania sygnału nie w domenie czasu, ale w odniesieniu do każdej ze składających się na niego pojedynczych częstotliwości. Obraz wyświetlany na monitorze pozwana na ocenę mocy przy każdej z tych częstotliwości i jest materiałem porównawczym do diagnozowania ewentualnych nieprawidłowości.

Analizatory widma znajdują szerokie zastosowanie w diagnozowaniu sprawności maszyn i urządzeń pracujących w ruchu, a także tych generujących dźwięki i sygnały elektryczne. Znając podstawowe widmo, będące obrazem pracy o standardowych parametrach, można wskazać odchylenia od tych standardów i tym samym zapobiegać poważniejszym awariom. Analizę widma stosuje się szczególnie przy diagnostyce takich urządzeń jak wzmacniacze, oscylatory, miksery, modulatory, detektory i filtry.