Analizatory drgań

Drgania mogą być przyczyną poważnych uszkodzeń maszyn, a w konsekwencji wypadków i katastrof. Czujniki drgań pozwalają na stałą kontrolę środowiska pracy oraz monitorowanie i zapisywanie danych przeznaczonych do późniejszych analiz. Oferujemy najnowocześniejsze technologiczne czujniki przyspieszenia przystosowane do pracy w różnych warunkach.

Nasze analizatory i czujniki drgań przeznaczone są do pomiaru przemieszczenia, prędkości lub przyspieszenia drgającego obiektu, dostarczając danych do oceny wpływu drgań na maszyny, budynki lub ciało ludzkie. Te czujniki przyspieszenia sprawdzające się w trudnych warunkach przemysłowych – także w kopalniach, elektrowniach, hutach i przemyśle maszynowym.

Przenośny analizator drgań typ 2250H
Zaawansowany, jednokanałowy analizator i wybrany czujnik drgań odpowiedni do celów kontroli jakości, badań i rozwoju produktów. Analizator umożliwia pomiar poziomu drgań w funkcji prędkości obrotowej przy użyciu laserowej sondy tachometrycznej.

System do pomiaru drgań silników typ 3656
Zaprojektowany do pomiaru drgań silników helikopterowych Turbomeca i dokonywania sprawdzenia poziomu drgań według podręcznika serwisowego producenta.