Akustyka budowlana

  • Home
  • Akustyka budowlana

Oprogramowanie DIRAC

Oprogramowanie DIRAC typ 7841 służy do pomiarów parametrów akustyki pomieszczeń. DIRAC mierzy odpowiedź pomieszczenia na wymuszenie o określonym charakterze i na tej podstawie dokunuje obliczeń. DIRAC może współpracować z wymuszeniami o charakterze impulsowym (np. pistolet startowy) lub wymuszeniem o charakterze szumu przerywanego. Ten drugi typ wymuszenia wymaga posiadania wzorcowego źródła dźwięku typ 4292-L oraz wzmacniacza mocy typ 2734-A lub 2734-B. Poprzez wzorcowe źródło dźwięku musimy odtworzyć sygnał o określonych parametrach np. szum biały lub różowy. Pomiar odpowiedzi pomieszczenia w oprogramowaniu DIRAC jest wykonywany przez miernik poziomu dźwięku typ 2250 / 2270 lub mikrofon z przedwzmacniaczem 4189-A-021. Sygnał wymuszający i sygnał odpowiedzi może być dostarczany do komputera z zainstalowanym oprogarmownaiem DIRAC poprzez dwukanałową kartę audio typ ZE-0948 połączoną z komputerem interfejsem USB.

Do parametrów obliczanych przez oprogramowanie DIRAC typ 7841 należą miedzy innymi:

  • czas pogłosu T10, T20, T30,
  • wskaźniki energii akustycznej C80, D50, Ts,
  • wskaźniki zrozumiałości mowy STI, RASTI, STIPA, STITEL
  • parametry sceniczne STearly, STlate, STtotal,
    Clarity C30, C50, C80
  • siła dźwięku G, Crel

Czytaj więcej: dane techniczne

Zestaw pomiarowy do akustyki budowlanej. Czytaj więcej: dane techniczne