Historia

Od prawie 70 lat Brüel & Kjær odgrywa wiodącą rolę w świecie pomiarów dźwięku i drgań poprzez wytwarzanie precyzyjnych przyrządów do pomiaru dźwięku i drgań oraz przez przyczynianie się do rozwoju nauki w dziedzinie akustyki i drgań.
Wielu z naszych pracowników jest uznanymi na świecie ekspertami w swoich dziedzinach. Dlatego są często zapraszani jako wykładowcy na seminaria i konferencje oraz jako doradcy na etapie tworzenia nowych norm.

Wynalazczość była zawsze podstawą naszego biznesu. Jesteśmy dumni z tej tradycji i kontynuujemy ją aby sprostać wyzwaniom stawianym przez naszych klientów.

Dziękując Państwu za korzystanie za naszych produktów sięgamy z nostalgią do historii.

Czy rozpoznają Państwo produkty z poniższych zdjęć?