Katalog

Typ Nazwa Karta katalogowa
2239A Całkujący miernik poziomu dźwięku klasy 1 Czytaj więcej..
2250 Przenośny jednokanałowy analizator poziomu dźwięku klasy 1 Czytaj więcej..
2250H Przenośny analizator drgań (pomiar drgań w jednej osi) Czytaj więcej..
2250L Przenośny jednokanałowy miernik poziomu dźwięku klasy 1 Czytaj więcej..
2250-W / 2270-W Przenośny analizator drgań (pomiar drgań w jednej osi) Czytaj więcej..
2270 Przenośny dwukanałowy analizator akustyczny klasy 1 Czytaj więcej..
2734 Wzmacniacz mocy Czytaj więcej..
2735 Pomiarowy wzmacniacz mocy Czytaj więcej..
3207 Stukacz wzorcowy Czytaj więcej..
3451 Kalibrator dwumikrofonowej sondy natężenia dźwięku Czytaj więcej..
3629 System kalibracji przetworników drgań Czytaj więcej..
3656A System testowania silników helikopterowych Turbomeca Czytaj więcej..
4204 Wzorcowe źródło mocy akustycznej Czytaj więcej..
4226 Wieloczęstotliwościowy kalibrator akustyczny klasy 1 i LS Czytaj więcej..
4228 Pistonfon Czytaj więcej..
4229 Kalibrator hydrofonów Czytaj więcej..
4231 Kalibrator akustyczny klasy 1 i LS Czytaj więcej..
4290 Wzbudnik drgań dla wysokich częstotliwości Czytaj więcej..
4292 OmniPower Czytaj więcej..
4294 Przenośny kalibrator z wbudowanym akcelerometrem wzorcowym Czytaj więcej..
4295 OmniSource Czytaj więcej..
4295 OmniSource z adapterem Volume Velocity 4299 Czytaj więcej..
4297 Kalibrator dwumikrofonowej sondy natężenia dźwięku Czytaj więcej..
4448 Osobisty dozymetr hałasu Czytaj więcej..
4720 Nowe źródło dźwięku Echo Speech Czytaj więcej..
4808 Wzbudnik kalibracyjny z magnesem stałym Czytaj więcej..
4809 Wzbudnik kalibracyjny z magnesem stałym Czytaj więcej..
5308 System kalibracji wtórnej akcelerometrów Czytaj więcej..
5309 System kalibracji pierwotnej akcelerometrów Czytaj więcej..
5310 System kalibracji wtórnej akcelerometrów (obciążenie udarowe) Czytaj więcej..
5311 System kalibracji wtórnej akcelerometrów (wysoki poziom udaru) Czytaj więcej..
7798 Source Path Contribution Czytaj więcej..
9699 System kalibracji pierwotnej mikrofonów Czytaj więcej..
9718 System kalibracji pierwotnej hydrofonów Czytaj więcej..
9721 System kalibracji wtórnej mikrofonów Czytaj więcej..
V8900 Nowa klasa chłodzonych powietrzem wbudników drgań Czytaj więcej..
WQ-2347 Wzbudnik o dużym skoku Czytaj więcej..